1.
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Ι. Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ο τεκτονισμός στην ελληνική κοινωνία και γραμματεία του 18ου αιώνα: Οι γερμανόφωνες μαρτυρίες, Εκδόσεις Περίπλους, Αθήνα 2010. Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2012 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];32:255-61. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8342