1.
ΤΖΑΝΑΚΗΣ Μ. Christian Promitzer, Sevasti Trubeta, Marius Turda (επιμ.), Health, Hygiene and Eugenics in Southeastern Europe to 1945, CEU PRESS, Βουδαπέστη – Νέα Υόρκη 2011. Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2012 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];32:281-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8347