1.
ΣΕΙΡΙΝΙΔΟΥ Β. ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ΒΙΕΝΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ TOΥ ΡΗΓΑ. Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1999 [παρατίθεται 2 Απρίλιος 2023];21:189-200. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8485