1.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ TOΥ ΡΗΓΑ. Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1999 [παρατίθεται 20 Μάρτιος 2023];21:201-10. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8486