1.
ΓΑΖΗ Ε. «ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ». ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ. Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1999 [παρατίθεται 24 Φεβρουάριος 2024];21:237-46. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8489