1.
ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ Λ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1973. Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2014 [παρατίθεται 20 Μάιος 2024];33:207-31. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8554