(1)
Γιαννικοπούλου (Aggeliki Giannikopoulou) Α. Γονείς και Προανάγνωση. ICW 1998, 3, 11-20.