(1)
Αϊβαζίδης (Dimitris Aivazidis) Δ. Ι.; Βενετσάνου (Venetsanou Fotini) Φ.; Αγγελούσης (Aggelousis Nikolaos) Ν.; Καμπάς (Kampas Antonis) Α. Το πρόγραμμα «ΠΕΡΠΑΤΑ»: Φυσική Δραστηριότητα στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. ICW 2020, 16, 6-17.