Γιαννικοπούλου (Aggeliki Giannikopoulou) Α. (2007). «Μια φορά και έναν καιρό» Η απεικόνιση τον χρόνου στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 7, 9–25. https://doi.org/10.12681/icw.18220