Σακελλαρίου (Maria Sakellariou) Μ.; Μπέση (Marina Mpesi) Μ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, [S. l.], v. 13, p. 453–463, 2014. DOI: 10.12681/icw.17995. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/17995. Acesso em: 26 μαρτίου. 2023.