Γιαννικοπούλου (Aggeliki Giannikopoulou) Α. Γονείς και Προανάγνωση. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, [S. l.], v. 3, p. 11–20, 1998. DOI: 10.12681/icw.18154. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/18154. Acesso em: 8 αυγούστου. 2022.