Αϊβαζίδης (Dimitris Aivazidis) Δ. Ι.; Βενετσάνου (Venetsanou Fotini) Φ.; Αγγελούσης (Aggelousis Nikolaos) Ν.; Καμπάς (Kampas Antonis) Α. Το πρόγραμμα «ΠΕΡΠΑΤΑ»: Φυσική Δραστηριότητα στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, [S. l.], v. 16, p. 6–17, 2020. DOI: 10.12681/icw.18404. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/18404. Acesso em: 13 αυγούστου. 2022.