Γιαννικοπούλου (Aggeliki Giannikopoulou) Α. (1998) ‘Γονείς και Προανάγνωση’, Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 3, σσ. 11–20. doi: 10.12681/icw.18154.