[1]
Γιαννικοπούλου (Aggeliki Giannikopoulou) Α., ‘«Μια φορά και έναν καιρό» Η απεικόνιση τον χρόνου στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο’, ICW, τ. 7, σσ. 9–25, Ιουλίου 2007.