[1]
Αϊβαζίδης (Dimitris Aivazidis) Δ. Ι., Βενετσάνου (Venetsanou Fotini) Φ., Αγγελούσης (Aggelousis Nikolaos) Ν., και Καμπάς (Kampas Antonis) Α., ‘Το πρόγραμμα «ΠΕΡΠΑΤΑ»: Φυσική Δραστηριότητα στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς’, ICW, τ. 16, σσ. 6–17, Μαρτίου 2020.