Γιαννικοπούλου (Aggeliki Giannikopoulou) Α. ‘Γονείς και Προανάγνωση’. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, τ. 3, Ιούλιος 1998, σσ. 11-20, doi:10.12681/icw.18154.