Σακελλαρίου (Maria Sakellariou) Μαρία, και Μπέση (Marina Mpesi) Μαρίνα. ‘Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ’. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού 13 (Ιούλιος 1, 2014): 453–463. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 26, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/17995.