Γιαννικοπούλου (Aggeliki Giannikopoulou) Αγγελική. ‘Γονείς και Προανάγνωση’. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού 3 (Ιούλιος 1, 1998): 11–20. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 8, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/18154.