Αϊβαζίδης (Dimitris Aivazidis) Δημήτρης Ιωάννης, Βενετσάνου (Venetsanou Fotini) Φωτεινή, Αγγελούσης (Aggelousis Nikolaos) Νικόλαος, και Καμπάς (Kampas Antonis) Αντώνης. ‘Το πρόγραμμα «ΠΕΡΠΑΤΑ»: Φυσική Δραστηριότητα στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς’. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού 16 (Μάρτιος 9, 2020): 6–17. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 11, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/18404.