1.
Σακελλαρίου (Maria Sakellariou) Μ, Μπέση (Marina Mpesi) Μ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ICW [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 2014 [παρατίθεται 26 Μάρτιος 2023];13:453-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/17995