1.
Γιαννικοπούλου (Aggeliki Giannikopoulou) Α. Γονείς και Προανάγνωση. ICW [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 1998 [παρατίθεται 19 Αύγουστος 2022];3:11-20. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/18154