1.
Γιαννικοπούλου (Aggeliki Giannikopoulou) Α. «Μια φορά και έναν καιρό» Η απεικόνιση τον χρόνου στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. ICW [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 2007 [παρατίθεται 3 Οκτώβριος 2022];7:9-25. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/18220