1.
Αϊβαζίδης (Dimitris Aivazidis) ΔΙ, Βενετσάνου (Venetsanou Fotini) Φ, Αγγελούσης (Aggelousis Nikolaos) Ν, Καμπάς (Kampas Antonis) Α. Το πρόγραμμα «ΠΕΡΠΑΤΑ»: Φυσική Δραστηριότητα στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. ICW [διαδίκτυο]. 9 Μάρτιος 2020 [παρατίθεται 9 Αύγουστος 2022];16:6-17. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/18404