[1]
Δουκάκης Σ. και Μιχαλοπούλου Γ. 2016. Η ένταξη προγραμμάτων e-tutoring στην ελληνική σχολική εκπαίδευση. Το Pierce e-tutoring online program. Αποτίμηση της λειτουργίας του. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία. 12, 2 (Δεκεμβρίου 2016), 143–165. DOI:https://doi.org/10.12681/jode.10867.