[1]
Μέγγου Μ.-Ε. και Καλογιαννάκης Μ. 2018. Η συμβολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επικοινωνία και συνεργασία φοιτητών και Καθηγητή Συμβούλου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία. 14, 1 (Οκτωβρίου 2018), 22–38. DOI:https://doi.org/10.12681/jode.15472.