[1]
Ιωακειμίδου Β. και Λιοναράκης Α. 2017. Η διασφάλιση και διαρκής βελτίωση της ποιότητας στην εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Τάσεις και προσανατολισμοί. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία. 13, 2 (Δεκεμβρίου 2017), 124–139. DOI:https://doi.org/10.12681/jode.15541.