[1]
ΘΩΔΗΣ Γ.Β. 2019. Η διδασκαλία της βυζαντινής ιστορίας μέσω της εικόνας. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία. 15, 1 (Σεπτεμβρίου 2019), 212–225. DOI:https://doi.org/10.12681/jode.18128.