[1]
Καμήλαλη Δ.Σ. και Σοφιανοπούλου Χ. 2019. Υλοποίηση ενός MOOC με Drupal για την Εφαρμογή της Μικρομάθησης και της Αυτοκατευθυνόμενης Μάθησης. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία. 15, 1 (Σεπτεμβρίου 2019), 226–240. DOI:https://doi.org/10.12681/jode.18203.