[1]
Αλεξίου (Alexiou) Λ. (Labrini) Ν. 2019. Teaching mathematical concepts using web-based collaborative enviroments. An eTwinning case study. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία. 15, 1 (Σεπτεμβρίου 2019), 111–124. DOI:https://doi.org/10.12681/jode.18964.