[1]
Ιμβριώτη Δ. 2018. Ένα Ψηφιακό Σενάριο για τις έννοιες Θερμότητα και Θερμοκρασία με την αξιοποίηση του προτύπου του μικρόκοσμου. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία. 14, 2 (Νοεμβρίου 2018), 95–107. DOI:https://doi.org/10.12681/jode.19008.