[1]
Κολτσάκης Ε. 2018. Τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γυμνασίου στην πλατφόρμα “Αίσωπος”. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία. 14, 2 (Νοεμβρίου 2018), 108–123. DOI:https://doi.org/10.12681/jode.19009.