[1]
Σοφός Α. 2013. Καταστασιακά περιβάλλοντα για την ηλεκτρονική μάθηση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία. 9, 1 (Ιουνίου 2013), 62–74. DOI:https://doi.org/10.12681/jode.9802.