[1]
Αναστασίου Α., Ανδρούτσου Δ. και Γεωργάλας Π. 2015. Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία θεμάτων της αγγλικής γραμματικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία. 11, 1 (Ιανουαρίου 2015), 106–123. DOI:https://doi.org/10.12681/jode.9823.