[1]
Τεύχος Σ. 2009. Συνολικό Τεύχος. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία. 5, 1 (Ιανουαρίου 2009), 1–104. DOI:https://doi.org/10.12681/jode.9845.