(1)
Παπαδημητρίου Σ. Διαδικτυακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου MARCH: Διάχυση Καλών Πρακτικών στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών. Ανοικτή Εκπαίδευση 2016, 12, 178-189.