(1)
Καρβουνιάρη Δ.; Παπακίτσος Ε. Χ. Οι Λεξικές Βάσεις Δεδομένων ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο Εκμάθησης Ορολογίας στην Υπολογιστική Γλωσσολογία. Ανοικτή Εκπαίδευση 2019, 15, 268-278.