(1)
Βλιώρα Ε.; Μουζάκης Χ.; Καλογιαννάκης Μ. Διδασκαλία της Διάθλασης του Φωτός με τη Χρήση της Εφαρμογής Δισδιάστατης Απεικόνισης Algodoo. Ανοικτή Εκπαίδευση 2018, 14, 76-94.