(1)
Ιμβριώτη Δ. Ένα Ψηφιακό Σενάριο για τις έννοιες Θερμότητα και Θερμοκρασία με την αξιοποίηση του προτύπου του μικρόκοσμου. Ανοικτή Εκπαίδευση 2018, 14, 95-107.