(1)
Κολτσάκης Ε. Τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γυμνασίου στην πλατφόρμα “Αίσωπος”. Ανοικτή Εκπαίδευση 2018, 14, 108-123.