(1)
Στρίγκας Κ. Π.; Τσιμπίρης Α. Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Δασκάλων. Εφαρμογή, Στατιστική Ανάλυση και Αποτίμηση. Ανοικτή Εκπαίδευση 2019, 15, 241-267.