(1)
Σοφός Α. Καταστασιακά περιβάλλοντα για την ηλεκτρονική μάθηση. Ανοικτή Εκπαίδευση 2013, 9, 62-74.