Τίγκας Ι. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλεία επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η οπτική των φοιτητών του ΕΑΠ. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 106–119, 2016. DOI: 10.12681/jode.10243. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/10243. Acesso em: 20 μαρτίου. 2023.