Παπαδημητρίου Σ. Διαδικτυακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου MARCH: Διάχυση Καλών Πρακτικών στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 178–189, 2016. DOI: 10.12681/jode.10869. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/10869. Acesso em: 10 αυγούστου. 2022.