Αναστασιάδης Π. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2015»: Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια αποτίμηση της ερευνητικής συνεισφοράς. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 88–128, 2017. DOI: 10.12681/jode.14057. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/14057. Acesso em: 14 ιουνίου. 2024.