Φωκίδης Ε.; Παχίδης Γ. Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, μαθηματικά και μαθητές του δημοτικού. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 77–96, 2017. DOI: 10.12681/jode.14061. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/14061. Acesso em: 29 σεπτεμβρίου. 2022.