Μέγγου Μ.-Ε.; Καλογιαννάκης Μ. Η συμβολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επικοινωνία και συνεργασία φοιτητών και Καθηγητή Συμβούλου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 22–38, 2018. DOI: 10.12681/jode.15472. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/15472. Acesso em: 18 ιουνίου. 2024.