Καρβουνιάρη Δ.; Παπακίτσος Ε. Χ. Οι Λεξικές Βάσεις Δεδομένων ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο Εκμάθησης Ορολογίας στην Υπολογιστική Γλωσσολογία. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 268–278, 2019. DOI: 10.12681/jode.18945. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/18945. Acesso em: 10 αυγούστου. 2022.