Αλεξίου (Alexiou) Λ. (Labrini) Ν. Teaching mathematical concepts using web-based collaborative enviroments. An eTwinning case study. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 111–124, 2019. DOI: 10.12681/jode.18964. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/18964. Acesso em: 9 αυγούστου. 2022.