Πατρινόπουλος Μ. Ψηφιακά Σενάρια Φυσικής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέσα από την Πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ. Παρατηρήσεις από την Εφαρμογή στην Τάξη. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 62–75, 2018. DOI: 10.12681/jode.19005. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/19005. Acesso em: 29 σεπτεμβρίου. 2022.