Ιμβριώτη Δ. Ένα Ψηφιακό Σενάριο για τις έννοιες Θερμότητα και Θερμοκρασία με την αξιοποίηση του προτύπου του μικρόκοσμου. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 95–107, 2018. DOI: 10.12681/jode.19008. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/19008. Acesso em: 29 μαΐου. 2024.